Biofotonika

Biofotonika – nauka działająca w obszarze medycznym i humanistycznym, związana z  technologiami opartymi na świetle. Dotyczy to metod mikroskopowych i spektroskopowych, jak również wykorzystania laserów w celu wyjaśniania procesów biologicznych na poziomie komórkowym. Podstawowym celem badań biofotonicznych jest zastosowanie cech światła w medycynie, biotechnologii, farmacji i produkcji żywności. Przy pomocy światła można obserwować mikroskopijne obrazy niedużych procesów w żywych komórkach szybko i z zachowaniem ich integralności.1
Biofotony (z greckiego „bios”: życie i „phos”: światło) – fotony światła z zakresu  promieniowania ultrafioletowego oraz słabego światła widzialnego, które wytwarza układ biologiczny.2


Biofizyk z Marburga prof. Fritz-Albert Popp badając biofotony doszedł do wniosku, że wszystkie żywe komórki emitują ultra słabe światło UVA, które zawiera informacje o stanie organizmu i jego wewnętrznych procesach. Aby udowodnić, że komórki emitują światło prof. Fritz-Albert Popp, wraz z młodym fizykiem Bernhardem Ruthem, skonstruował bardzo czułe urządzenie do wykrywania światła (fotopowielacz), dzięki któremu naukowcy byli wstanie zmierzyć światło emitowane przez świetlika z odległości 10 km.
W 1976 roku przeprowadzono pierwszy eksperyment z komórkami roślinnymi. Bernhard Ruth umieścił, wyhodowane wcześniej, sadzonki ogórków w  komorze pomiarowej bardzo czułego aparatu, który wskazał zadziwiająco wysoką intensywność światła emitowaną przez kiełkujące nasiona. Ruth był bardzo sceptyczny i przypisał to światło chlorofilowi, odpowiedzialnemu za zielony kolor roślin. Do następnego eksperymentu naukowcy wykorzystali sadzonki ziemniaków, a czułe fotopowielacze również zarejestrowały światło, którego intensywność była jeszcze większa. Tym sposobem wykluczyli teorie interferującej syntezy w chlorofilu. Tak się narodziła analiza biofotoniczna.
Na podstawie obliczeń i eksperymentów naukowcy wykazali później, że struktury genetyczne, uważane do tej pory za pozbawione określonej funkcji, dzięki własnemu promieniowaniu są odpowiedzialne za kontrolowanie wysoce złożonych mechanizmów wewnątrz komórki. Oczywistym stało się również to, że komórki ludzkie mają zdolność do gromadzenia ultra słabej energii światła wykorzystywanej do własnych złożonych procesów życiowych (np. chore komórki tracą zdolność do magazynowania energii świetlnej).
Chcąc przyspieszyć pracę z zakresu biofotoniki, w połowie lat dziewięćdziesiątych, prof. Fritz-Albert Popp i Karl-Heinrich Müller założyli, w dawnej bazie rakietowej w Neuss (Niemcy), Międzynarodowy Instytut Biofizyki – sieć 19 grup badawczych z 13 krajów m. in. z Chin, Holandii, Japonii, Szwajcarii, Włoch, Rosji, Indii, USA.3


Niedawne badania prof. Fritza-Alberta Poppa pokazują, że energia słoneczna odgrywa bardzo ważną rolę w prawidłowym odżywianiu. Jakość spożywanego pokarmu nie zależy tylko od jego składu chemicznego, lecz w dużej mierze od zawartości skumulowanej w nim energii świetlnej i informacji biologicznej, dostarczanych przez UVA i IR, które są niezbędne w kontrolowaniu oraz prawidłowym funkcjonowaniu procesów życiowych (energia słoneczna z pokarmu wnika do komórek w postaci biofotonów). Pokarm, który ma w sobie dużą dawkę energii świetlnej, równoważy organizm, wpływa na jego zdrowie oraz dostarcza mu pełnię wartości odżywczych, natomiast pokarm złej jakości, któremu tej energii brakuje, nie jest w stanie w pełni go odżywić (więcej informacji w książce prof. Fritza-Alberta Poppa pt. ”Przekaz jedzenia czyli co nas odżywia?”).
Doskonałym źródłem energii słonecznej są zboża, świeże i suszone owoce, warzywa, soki, olej lniany, oliwa z oliwek itp. Aby zachować wysoki stan energii słonecznej (biofotonów) w pożywieniu, należy je przechowywać w odpowiednich pojemnikach. Jak wykazały badania, pojemniki z fioletowego szkła Miron Violetglass, które przepuszczają tylko promieniowanie UVA i IR, nie tylko zachowują wysoki poziom biofotonów w przechowywanym pożywieniu, lecz także go zwiększają w odróżnieniu od pojemników ze szkła brązowego, zielonego, niebieskiego czy też opakowań z tworzyw sztucznych.4

 

1. http://www.miron-glas.com/en
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Biophoton
3. http://www.miron-glas.com/en
4. http://www.violetflameglass.com/